Търсене
Най-новите обяви
Търсене
Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!
Публикувана на: Sep 02, 2013
КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.Прехвърляне на фирми със задължения, акции, дружествени дялове и търговски предприятия; Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.

Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.

След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за да Ви освободим за 1 час от фирмата юридическа финансова и солидарна отговорност.

Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.

Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"

ЗА контакти тел. 0897558320 0886346230

Автор : Правна кантора „ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ”КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-БИЗНЕС!!! БЕЗПЛАТНИ ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА !!!
Телефон : 0897558320
е-мейл : legal.konsulting@abv.bg