Търсене
General IT Решение на Вашите компютърни проблеми!
Търсене

 Инсталиране на MS WINDOWS - 98/2000/XP/VISTA - from £15


Инсталиране и конфигуриране на Home & Office мрежи, Internet, Wireless routers - from £18 

Отстраняване на всички видове компютърни проблеми - from £15 per hour

Даниел - 077 2356 5129