Търсене
Goro_Sat
Търсене

 Монтаж, инсталиране и поддръжка на дигитални приемници, моторизирани антени и обикновенни антени.
Само настройка-£40
Монтаж и настройка-£50
Bulsat монтаж и сателитна чиния £80
ITV монтаж, настройка и аксесоари и 90см чиния £100
Телефон: 078 99 917 634 - Жоро